Menu

Helyum Tüpleri ve Güvenlik

Helyum gazı ticari kullanımda çeşitli büyüklükte tüpler ile satılmakta ve ancak uygun vana ve regülatörlerle kullanılmaktadır. Helyum tüpleri emniyet kurallarına ve talimatlarına uygun kullanıldığı sürece meydana gelebilecek olası tehlikeleri minimize etmek mümkündür. Bu talimatlara ek olarak aşağıdaki bilgiler de çalışmalarda yardımcı olmak üzere hazırlanmış kısa bilgilerdir.

  •    Kullanımdan önce mutlaka tüpün üzerindeki etiketi inceleyip doğru tüpü kullandığınızdan emin olun.
  •    Tüp içindeki gaz basınçlıdır bu nedenle vanaları kendiniz takıp sökmeyin.
  •    Bu karışımlar aşındırıcı değildir ve tüm yapısal malzemelerle kullanılabilir.

Sadece, iyice havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır. Kullanım dışındayken, tüplerin kapakları takılı kalmalıdır. Her kullanımdan sonra ve tüp boşalınca, tüp vanası mutlaka kapatılmalıdır.

Tüpler yerde sürüklenmemeli, kaydırılmamalı veya yuvarlanmamalıdır.

Tüplerin taşınmalarında tüp arabaları kullanılmalıdır. Tüpler, tüp dolum basıncından daha düşük basınçta çalışan boru veya tesisata bağlanacak ise, basınç düşürücü regülatör kullanılmalıdır.

Hiçbir şekilde, ürünün tüpten çıkışının hızını yükseltmek için tüp ısıtılmamalıdır. Kullanım hattından, tüpe gaz geri kaçışını engellemek için, kullanım hattı üzerinde geri döndürmesiz vana (check valve) takılı olmalıdır. Tüpteki gaz başka bir tüpe veya gaz sızdırmaz bir kaba aktarılmamalıdır.

Tüpler fiziksel hasardan korunmalıdır. Serin, kuru, iyice havalandırılmış, parlayıcı ve yanıcı maddelerden uzak yerlerde bulundurulmalı ve yoğun trafik olan yerlerin, acil çıkışların uzağında tutulmalıdır.

Tüpler ahşap gibi yanıcı yapılarda bulundurulmamalıdır. Tüplerin depolandığı yerde sıcaklığın 50°C yi aşmaması gerekir.

Tüpler, düşme veya devrilmelerini önlemek için, dik olarak ve sağlam şekilde depolanmalıdır.

“İlk giren-ilk çıkar” envanter sistemi kullanılarak, dolu tüplerin uzun zaman depoda kalmaları önlenmelidir.

Kaçak kontrolü yapınız ve kaçak yapan donanım kullanılmamalıdır. Doğru etiketlenmemiş helyum tüpü kullanılmamalıdır. Helyum yerine hidrojen (çok yanıcıdır) de kullanılmamalıdır.

 Tüpleri her zaman ateşten ve ısı kaynaklarından uzak tutun, doğrudan gün ışığına maruz bırakmayın.

 Tüpleri herhangi bir çalışmada altlık ya da örs niyetine kullanmayın, çekiç vb. bir şeyle vurmayın.

Asla tüpü ve özellikle vana ya da regülatörleri yağlamayın ve yağlı elle dokunmayın.

 Tüp kapaklarını daima kapalı tutmaya özen gösterin,  taşıma ve nakliyede talimatlarında gösterildiği şekilde taşıyın ve kapak, vana ve regülatörlerden kaldırmayın.

Azalmış tüpü bir başka tüpten herhangi bir suretle doldurmaya kalkmayın.

Tüpleri daima dik konumda bulundurun ve kullanım esnasında yatık kullanmayın.

Hiçbir zaman basınçlı gaz tüpü veya kriyojenik gaz tüpü (LC) kapalı bir alanda, örneğin otomobil bagajında, minibüs içinde veya station vagon aracın içinde taşınmamalıdır. Bir kaçak sızıntı, yangın, patlama, boğulma veya zehirlenmeye neden olabilir.

Beğen  
Önceki Yazı
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir