Menu

Helyum Güvenlik ve Diğer Özellikler

Helyum gazının özelliklerinin bilinmesi, çalışma esnasında karşılaşılabilecek muhtemel riskleri de doğru oranda azaltacaktır. Öncelikle burada yer alan Helyum gazına maruz kalma kontrolleri ve kişisel korunma tedbirleri uygulanmalıdır. Helyum gazının ortama salınması; havadaki oksijen seviyesinin %19.5’un altına düşmesine neden olabilecek, yüksek konsantrasyonda gaz birikimini engellemek için havalandırma yapılmalıdır. Diğer yandan işe uygun el, vücut ve yüzü koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Helyum gazının kararlılık ve reaktivitesine gelince, gaz normal şartlarda kararlıdır.

Toksikolojik Bilgi

Gebelik sırasında oksijen yetersizliği insanlarda ve deney hayvanlarında gelişim bozuklukları ile sonuçlanmıştır.

Çevre Bilgisi

Yayınlanmış herhangi bir veri yoktur.

Bertaraf Bilgileri

Tüpte kalan gaz veya kullanılmayan gaz havaya atılmamalıdır. Tüp (veya gazın içinde bulunduğu başka cins bir kabı) uygun tehlike ikaz etiketi üzerinde olarak, vana muhafazası veya tüp kapağı takılı olarak, varsa vana tapası takılı olarak, BOS’a veya BOS Yetkili Satıcısı’na iade edilmelidir. Kullanılmayan gaz uygun şekilde bertaraf edilecektir.

Mevzuat Bilgileri

TS EN 720-1’ e göre Kod Numarası: 0150 – Asal gaz. LC50, 15000 ppm V’den büyük olduğunda boğucu. Orta basınç aralığında (35 bar… 250 bar dahil) sıkıştırılmış gaz. Korozif olmayan gaz.

Mevzuat risk ibareleri 

Yok.

Mevzuat güvenlik tavsiyeleri

Yok.

Beğen  
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir