Menu

Yer Bulmada GSM Sistemi Kullanım

GSM’nin mevcut teknolojisinde yeryüzünde açık görüş elde edilmesi durumunda maksimum 30-35 Km. çapında bir alana kesintiye uğramaksızın hizmet verebilmek mümkün görünmektedir. Fakat söz konusu durum sadece bir takım özel anten tipleri ve özel parametrik değişiklikler (time advance) ile sağlanabilmektedir . GSM operatörlerinin büyük bir bölümü, halk arasında yaygın olarak düşünüldüğü gibi uzak mesafelere tek bir istasyondan sinyal göndererek  haberleşmeyi (hizmet vermeyi) uygun görmemektedir.

Bu durum; hem mobil kullanıcı tarafında aşırı güç sarf edilmesine, hem de konuşma kalitesinin düşmesine yol açmaktadır.
Ayrıca engelsiz bir alanda anten ve yön açıları ile optimize edilmeyen bir sinyalin görüş alanında amacı dışında başka bir yerleşim alanındaki frekans planına olumsuz etkisi de (enterferans) yine kalitenin düşmesine ve başka önemli sorunlara yol açabilmektedir.
Bu sebeple GSM sinyalleşmesi yeryüzü üzerine belli parametrik ayarlar ve anten tipleriyle planlanmakta ve amacı dışında gökyüzüne -gereksiz- sinyal kaçması mümkün mertebe önlenmeye çalışılmaktadır. Söz konusu durum, Yer’den yükseldikçe mobil cihazların tüm frekans planından uzaklaştığını göstermektedir.
Böylece yerden maksimum 1 Km. yükseklikte anten yayın geri döngüsü (back-loop) ve başarısız GSM planlamalarından kaynaklı başlıca sinyal görülemeyeceğinden yeryüzü ile sinyalleşmenin bir süre sonra kesilmesi kaçınılmazdır.

Diğer yandan gökyüzünün yüksek kesimlerinde GSM benzeri bir haberleşmenin sağlanabilmesi uydu üzerinden daha kolay olabilecektir. Bu amaca yönelik frekans ve kapasite tahsisinde bulunan özel şirketler bulunmaktadır. (Örn:British Telecom)

Yer’e Yakın Uzay çalışmalarında veya projelerinde GSM sistemleri 4.000 metre altında kullanılmalıdır. Faydalı yük donanımının içerisinde GSM ve/veya akıllı telefon uygulamaları (APRSdroid vb.) kullanılması durumunda; GSM, yüksek irtifalarda yer bazlı GSM baz istasyonlarının bir çoğu ile iletişime geçilecektir.

Bu durum gerek GSM cihazının ve gerekse bu sistemin sinyallerini alan baz istasyonlarının aynı anda çok fazla konum ve ID bilgi sorgulamasına neden olacaktır.

Beğen  
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir