Menu

Küp Uydu (Cubesat) Tarihsel Gelişimi

Elbette burada yapılacak olan model uydu uzaya gitmeyecek ancak yine de bir takıp bilgilerin hatırda kalması yararlı olacaktır. Küp uydu olarak Türkçeye çevrilen CubeSat, Piko uydu (picosatellite) konusunda standard geliştirme yolunda atılan ilk adım olarak ön plana çıkmıştır. Bu kavram ve devamında süregelen Cubesat programı; 1999 yılında Stanford Üniversitesi Uzay Sistemleri Geliştirme Laboratuvarı (SSDL)’nda çalışan Robert J.Twiggs önderliğinde başlamıştır.

Birlikte çalıştığı diğer profesörler ve yüksek lisans öğrencileri ile birlikte yaptıkları araştırmalardaki amaçları, özellikle üniversiteler için tıpkı ilk uydu olan Sputnik gibi tasarımı başta olmak üzere imalatı kolay, çeşitli faaliyetleri uzayda test edebilmek amacıyla idi. Diğer yandan bu küçük alana rağmen içerisinde temel bileşenler (güneş panelleri, bataryalar vb) ve faydalı yük içerebilecek şekilde dizayn edilmesi öngörülmüştü.

Daha sonra küp uydu kavramı olarak da, yine Twiggs tarafından 6-8 Kasım 1999 günleri arasında Kauai Beach Hotel’de gerçekleştirilen Üniversite Uzay Sempozyumu’nda önerilmiş, zaman içerisinde de kabul görerek bir standart hale gelmiştir.

Normal şartlarda bu konuda yapılan harcamalar göz önüne alındığında eğitim amaçlı çalışmalarda bile olsa lansman maliyetleri oldukça azaltılmış olacaktı. Cubesat geliştirme çalışmaları pek tabi sadece dış yapı konusunda bir standart belirlemekle kalmamıştır. Bunu yanında standard hale getirilmiş bir iskelet, bünyesinde barındıracağı denetim fonksiyonları, radyo alıcı vericileri, güneş pilleri, tutum belirleme araçları için de bir arayüz geliştirilmesi alt yapı sağlayacaktı.

Tüm bu olumlu beklenti ve gelişmeler yanında çalışmaları, özellikle de uydunun küçük olmasının dezavantajları da mevcuttu. Örneğin içerisine konulacak malzemelerin oldukça küçük ölçeklerde hazırlanması, SMD teknolojisinin kullanılmasının yanında en büyük sorun yetersiz hacim nedeniyle dış çerçeveye yerleştirilecek olan güneş panellerinin sayısı kadar düşük verimli olmalarıydı.

2004 yılları başlarında bu çalışmalar gitgide küreselleşmeye ve uzay yarışında ortak bir çabaya dönüşmüştür. Deneysel başarısızlıklar üniversite yaşamının temel bir unsuru olarak görülmüş, görevin kendisi başarısız olsa dahi, bir uzay aracının başarısını gölgelememelidir.

Kısaca incelendiğinde 1U’luk bir küp uydunun yapısal boş ağırlığı ortalama 340-360 gram arasındadır. Dış ebatları ise 100x100x113,5 mm olan .ekonomik bir uydu yapısıdır.

[highlight color=”yellow”]Info(English): Of course, the satellite will not go into space to be made here but some informations will be beneficial. In this document, the idea of the first cube satellite is mentioned.How it is done, when and by whom are stated.[/highlight]

Beğen  
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir