Menu

Amatör Telsiz – Yarışma (Amateur Radio Contest)

Contest nedir? Contest kelimesinin Türkçe karşılığı yarışma demektir. Belirli gün ve haftalarda Dünya genelinde amatör telsizciler birbirleri ile yarışır. Amaç, yarışma süresi boyunca mümkün olduğunca fazla istasyon ile görüşme (QSO) yapmaktır. Her yarışmanın kuralları vardır. Görüşmelerde bilgi alışverişi yapılması gerekir. Bu numaralar seri numarası (001,002..), konum (KN90GV), isim ve hatta operatörün yaşını öğrenmeniz gerekebilir. Örneğin;

All Asian DX Contest‘te, istasyonlar birbirlerine kaç yaşında olduklarını söylerler. RSGB DX Contest’te ise 001’den başlayarak seri numarası verilir. Karışılıklı bilgi alışverişi yaparak yarışmaya, görüşme puanı kazanarak devam edilir. Dünya’daki ve ülkemizdeki amatör telsizcilerin Contest’e bakış açılarını, 2000-2018 yılları arasındaki katılım sayılarına göre, iki farklı grafikte inceleyelim.Türkiyenin bakışı 3 Dünyanın bakışı 4

Grafikte de kolayca görüldüğü üzere, en çok katılım sağladığımız yıl 75 kişi ile 2016 yılıdır. Diğer bir deyişle, Dünya geneli yarışmaya katılan amatör telsizcilerin yalnızca %0.1‘lik kısmını Türkiye (Türk radyo amatörleri) oluşturmuştur. %23.74 ABD, %6.48 Almanya, 4.65 İtalya oluşturmaktadır. Asya kıtasındaki ülkelerden yarışmaya katılan radyo amatörlerine göre ise, Türkiye %6.72‘lik katılım oranına sahiptir.

Yarışma öncesi hazırlık süreci

Yarışmalar, sene başında Yarışma Takvimi (Contest Calendar) sitelerinden duyurulmaktadır. Dilerseniz benim takip ettiğim siteye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hangi yarışmaya katılmalıyım?

SSB, CW, RTTY, QRP, BPSK31, PSK63, VHF/UHF contest gibi birçok farklı şekilde contest türü bulunmaktadır. En temel düzeyden anlatmak gerekirse; VHF-UHF modlarda kendi el telsiziniz ve anteniniz ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) tarafından, her yıl Temmuz ayının ilk hafta sonu düzenlenen ve toplamda 24 saat süren TA VHF UHF Contest‘e katılabilirsiniz.

Yarışmada el telsizinin kendi anteni ile en fazla çevre illerdeki radyo amatörleri ile görüşebilirsiniz. Anteninizi bir yönlendirilmiş (Örneğin: YAGI) anten ile değiştirip daha fazla görüşme yaparak puan toplayabilirsiniz. Aynı şekilde el telsizi yerine daha yüksek güçlü sabit cihazlar kullanarak yarışma istasyonunuzu bu kapsamda güçlendirebilirsiniz. Yarışma kuralları ve detayları için buraya bakabilirsiniz.

Uluslararası Yarışmalarda Contest Takviminin Kullanımı

Uluslararası çapta bir yarışma için “Contest Calendar” sitesine girip bir yarışma seçiyoruz. Ancak seçtiğimiz yarışma, kendi istasyon şartlarımıza da uygun olmalıdır. RTTY, SSTV, BPSK31, PSK63 gibi dijital mod yarışmalarına katılmak için gerekli arabirimler ile telsiz-bilgisayar bağlantısı yapılır. Eğer, arabirim sahibi değilsek bu yarışmalara katılmamız mümkün değildir. SSB, sesli yani mikrofon kullanılarak yapılan haberleşme modudur. CW ise mors haberleşmesidir. Kısa dalga telsiziniz, HF anteniniz ve bir de manipleniz varsa yarışmaya katılabilirsiniz.

Listeden, yarışmaya katılmak için CQ WW DX CW Contest’i seçelim.

CQ WW DX CW

İlk aşama yarışma kurallarını okumaktır. Seçtiğimiz yarışmanın sol tarafında bulunan “+” işaretli kutucuğa tıkladığınızda yarışma hakkında kuralları ve bilgileri öğrenebilirsiniz.

contest bilgileri

Status

Yarışmanın düzenleyiciler tarafından hala aktif olup olmadığını gösterir.

Geographic focus, participation, awards

Yarışmanın dünya çapında olduğunu, katılımların ve ödüllerin aynı şekilde dünya çapında olduğunu belirtir.

Mode

Yarışmanın modudur. CW, SSB, RTTY gibi.

Bands

Hangi frekanslarda görüşme yapabileceğimizi belirtir. Genellikle bu gibi yarışmalarda 10-80m arası bandlar kullanılmaktadır. 160m bandı için ayrı bir yarışma düzenlenmektedir. WARC bantları 30m, 17m ve 12m bantlarıdır. 

Bu grupların amatör kullanım için tahsis edildiği 1979’daki Dünya Amatör Radyo Konferansı’ndan sonra seçildiler. WARC bantları yarışma için kullanılamaz.

Classes

Yarışma sınıflarıdır. Bazı yarışmalarda sınıf ayrımı yapılmaz ve 3 kişilik bir yarışma takımı ile tek başınıza mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu yarışmada 8 farklı kategori bulunmaktadır. Aynı zamanda “single op, single band” kategorisinde yarışmaya katılan amatör telsizciler, sadece katıldıkları banddaki radyo amatörleri ile yarışır.

Toplam 6 bandda (160-80-40-20-15-10) yarışılabildiği için single op, single band kategorisi 6’ya ayrılmış olur. Belirtilen sınıfları ayrı ayrı inceleyelim.

Bireysel, tek başına yarışmaya katılan amatör telsizciler, “single operator” olarak adlandırılır. Eğer, amatör telsizci yardım alıyorsa “Single op, Assisted” kategorisinden yarışmaya katılır. Assisted, yardım anlamına gelmektedir. Yanınızda birisi; boş frekans, görüşme yapmadığınız istasyon arıyorsa, görüşme kayıtlarınızı tutuyorsa, anteninizi ayarlıyorsa, filtrenizi veya cihazınızı değiştirmenize yardımcı oluyor ise assisted kategorisinde yarışmaya katılmak zorundasınız.

Siz veya yanınızdaki kişi Contest istasyonlarının hangi frekansta olduğunu gösteren Dxsummit.fi gibi spot sitelerinden istasyonları takip ediyorsanız, yine Assisted kategorisini seçmek zorundasınız. Eğer, bu sitede kendi kendinizi spotlarsanız (self spot) yani ben şu frekansta çalışıyorum derseniz diskalifiye edilirsiniz. Kısacası self spot yasaktır. Yarışma kategorilerinin yanında, parantez içerisinde QRP, Low, High yazmaktadır.

QRP: 5 watt çıkış gücüne sahip Contest istasyonlarıdır.
Low: maximum 100 watt çıkışa sahip istasyonlardır.
High: 1.500 watt çıkış gücüne sahip Contest istastonlarıdır (yarışmadan yarışmaya değişir). Örneğin 100 watt çıkış gücüne sahip, spot takip edip 20M bandında yarışmaya katılan contest istasyonu” Single op, Assisted, 20M single band, Low” kategorisinde yarışmaya katılmış olur. Eğer birden fazla bandda görüşme yapmış olsaydı “single op, assisted, All band, Low” kategorisinde katılmış olacaktı.

Overlays kategorisi Classic(klasik) ve rookie(çaylak-acemi) olmak üzere ikiye ayrılır.

Klasik (Classic): sadece tek telsiz kullanılır. 48 saatlik yarışmanın 24 saatlik bölümü değerlendirilir. Eğer 24 saatten fazla çalışılmış ise ilk QSO’dan itibaren olan 24 saat değerlendirilir. Bu kategoride assisted (yardım) kullanılamaz. “Single op, Assisted , Classic” olamaz. Doğrusu “single op, Classic”dir.

Acemi (Rookie): 3 yıldan daha kısa bir süredir amatör telsizci iseniz, acemi kategorisinde yarışmaya katılabilirsiniz. Görüşme kayıtlarını (Log) gönderirken amatör telsizcilik belgenizi aldığınız tarihi Soapbox kısmına yazmanız gerekmektedir. Yazının Contest programları bölümünde Soapbox kısmını detaylı anlatacağım. Daha önce bu kategoride ödül aldıysanız bir daha bu kategoride yarışmaya katılamazsınız.

Multi-single: Çoklu operatör ve tek cihaz kategorisidir. Operatörler kendi aralarında belirledikleri saatlerde değişim yaparak contestte devamlı çalışırlar. Çalışan yani çıkış yapan istasyona “Run” adı verilir. Diğer operatörler ise “Multi”dir. Multiler, önlerindeki cihazlar ile contest istasyonu ararlar. Görüşme yapılmayan istasyon bulduklarında, eğer buldukları istasyon “Run” ile aynı frekansta ise “Run” istasyonu susturulur ve Multi istasyonu görüşme yapar. Sonrasında hemen “Run” istasyonu çalışmaya devam eder. “Run” istasyonu çalışırken kesinlikle “Multi” operatörler görüşme yapamaz. Havaya bir tane TX sinyali yani çıkış olmalıdır. Eğer “Multi” istasyonunun bulduğu istasyon farklı bandda ise “Run” susturulur, “Multi operatör” görüşmeyi gerçekleştirir. Tam bu noktada 10 dakika kuralı devreye girer. Band değiştirip hemen eski banda dönme yoktur. Band degiştirildikten sonra tekrar değiştirmek için 10 dakika beklenilir. “Multi-Single” kategorisi yüksek ve düşük watt olarak ikiye ayrılır.

Multi-Two: Çoklu operatör ve iki cihazdır. Genellikle yüksek watt (High) kullanıldığı için watt kategori ayrımı yapılmaz. Aynı bandda iki istasyon çalışamaz. Multi-multi ise çoklu operatör ve çoklu cihazdır. Çok yüksek rekorlar için, tam donanımlı Contest istasyonları katılmaktadır. Checklog yani kontrol logu anlamına gelen bu kategori ise “ben yarışmada ödül almak istemiyorum, görüşmelerim kontrol edilsin, karşı istasyonların benle görüştüklerine dair kontrol logu olarak kullanılsın” demektir.

Exchange: Değiş-tokuş yapılacak numaradır. Bu yarışmada bizden RST(rapor 599) + CQ ZONE No. verilmesi istenilmektedir. Zone, bölge demektir.

CQ Zone bölgeleri

Yarışmalarda RST yani rapor; SSB yarışmalarında 59, CW ve dijital mod yarışmalarında 599 olarak verilir. CQ Zone haritasına göre Türkiye 20. bölgede yer aldığı için 599 + 20 şeklinde numara verilmiş olur.

Work station: Her band için tek cihaz kuralı vardır. Yazıda belirttiğim gibi her bandda yalnızca bir TX (çıkış) olmak zorundadır. Birden fazla cihaz çıkış yapamaz.

QSO Points: Görüşmelerden kazanacağınız puanlama tablosudur. Bu yarışmanın kurallarına göre;

 • Aynı ülkedeki radyo amatörleri arasındaki QSO, 0 puandır (çarpan sayılır).
 • Aynı kıtadaki, farklı ülke ile yapılan QSO, 1 puandır.
 • Kuzey Amerikadaki radyo amatörleri için aynı kıtadaki farklı bir ülke ile yapılan QSO, 2 puandır.
 • Farklı kıtadaki ülkeler ile yapılan QSO, 3 puandır.

Multipliers: Çarpan demektir. Farklı ülkeler ve farklı Zone bölgeleri ile yapılan görüşmeler band başına 1 çarpan verilir. Yani 2 farklı bandda aynı ülke görüşürseniz 2 çarpan elde edersiniz. Aynı şekilde Zone 1 ve Zone 3 bölgesi ile görüşürseniz 2 çarpan elde etmiş olursunuz.

Aşağıda CQ WW CW 2015 yarışmasındaki bir log(görüşme defteri) fotoğrafı var. Çağrı işaretlerinin yanında puanları ve çarpanları açıklayıcı bir şekilde yazdım. Lütfen inceleyiniz.

log 4

Yarışma kurallarında rapor+Zone numarası verilmesi istenmektedir. UB0A istasyonuna 599 20 verilmiş. 599 17 alınmıştır. Asya kıtasındaki Rusya’dan çıkış yapan istasyon 17. zone’dadır. Bu bize 1 çarpan kazandırır.

Aynı şekilde yeni bir ülke olduğu için 1 çarpan daha kazanırız. Aynı kıtada olduğumuz için kazanacağımız puan 1’dir. Yeni kıta ve yeni ülkeler 1+1 toplam 2 çarpan verirler. RW0A istasyonu ile yapılan görüşme 28 MHz’dedir. Bunu log’un sol tarafında QSO: yazısının hemen yanında görebilirsiniz. Puanlama genel anlamıyla bu şekildedir. Şimdi toplam puanı hesaplayalım.

 • Score Calculation= (QSO points) x (multipliers)
 • Toplam puan = 36 x 19 = 684 puan toplanılmıştır.

E-mails log to: Genellikle amatör telsizciler contest loglarını mail yolu ile komisyona iletirler. Bu yarışmada İnternet adresinden yükleme tercih edilmiştir. Bir alt seçenekte de log yükleme sitesi yer almaktadır. Eğer bilgisayar ile değilde, elinizle kağıda görüşme kayıtlarını tutarsanız bu kağıtları posta ile komisyona iletebilirsiniz. 1950’li yılları düşünmek gerekirse bir çok radyo amatörü bu şekilde yarışmaya katılmıştır.
Daha detaylı kuralları okumak isteyenler için fotoğrafın sonunda yer alan, ise sizi kuralların olduğu sayfaya yönlendirecek bir link bulunmaktadır.

Katılacağımız Contest’i belirleyip, kurallarını okuduktan sonra istasyon kurulumu yapılması gerekmektedir. Eğer, istasyon kurulu ise kontroller yapılmalıdır. Anten, SWR, Watt, mikrofon, bilgisayar, arabirim ayarları kontrol edilmelidir. Bu noktada kendinize bir hedef belirlemelisiniz.

Yarışmaya;

1- DX avcılığı için (5-10 QSO)
2- Ülke içi band birinciliği için (100-200 QSO)
3- Kıta derecesi, Dünya derecesi için olmak üzere 3 farklı kategori üzerinden yarışma hedeflerini inceleyelim.

DXCC nedir? DX avcılığı ne anlama gelmektedir?

DX Century Club(DXCC), Türkçe’de DX yüzyıl kulübü anlamına gelen bu ödül, Amerikan Radyo Amatörleri Birliği (ARRL) tarafından radyo amatörlerine verilmektedir. Ödülü kazanmak için 100 farklı ülke(DX) ile görüşme(QSO) yapıp, onaylanması gerekmektedir. Bu onaylama işlemini, görüştüğümüz amatör telsizcilerden QSL kart isteyerek yüz farklı ülkeden kart alıp tamamlayabilirsiniz. Bu oldukça uzun bir süreçtir. ARRL bu konuda kolaylık olması amacıyla LoTW sistemini kurmuştur. Amatör telsizciler görüşme kayıtlarını(Log) internet ortamına yüklerler. Görüşme yapan iki istasyon, LoTW kullanıcısı ise logoları yüklediklerinde görüşmeniz onaylanmış olur. LoTW sistemi ücretsizdir. Aşağıdaki fotoğrafta LoTW sistemindeki DXCC durumunu görebilirsiniz. Burada onaylanan DXCC’ler band ve mod olarak ayrılmıştır. Mixed kategorisinde 100+ ülke onaylandığında DXCC belgesi almaya hak kazanırsınız. 2015 yılında LoTW hesabımda aldığım ekran görüntüsü aşağıdadır.

lotw hesabı

DX avcılığı, yeni bir ülke ile görüşmeyi hedeflemektir. Peki 100 ülkeyi tamamlayınca bitiyor mu? Tabiki hayır. 350+ ülke bulunmaktadır. Beşin katları şeklinde ödül pulları vardır. Honorroll tüm dünya ile görüşme ödülüdür.

IMG 20191127 WA0010

3-Ülke 1.ligi ve band birinciliği hedeflemek. Orta halli bir istasyon sahibi iseniz, iyonosfer şartlarıyla bağlantılı olarak ülke içerisinde herhangi bir bandda yarışmaya katılarak 1. Olabilirsiniz. Kendimden örnek vermek istiyorum. İstasyonum Yaesu FT-857D telsiz ve Diamond CP-6 Vertikal antenden oluşuyor. 48 saatlik yarışmada 10-12 saat çalışarak güzel bir skor yakalayabilirsiniz. Aşağıdaki belge CQ WW WPX Contest yarışmasında 151 QSO ile kazandığım bir ödüldür.

normal yarışma

Bir çok yarışmaya bu şekilde, bireysel katılarak contest tecrübesi edindim. 3. Kategorimiz olan kıta birinciliği. Yine kendi çalışmamdan bir örnek vereceğim. Ekipmanlarımızı ayarlayıp, araziye gideriz. İstasyon kurulumunu gerçekleştirdikten sonra ekip arasında çalışma programı çıkararak cihaz başına geçeriz. Aşağıda, TC7G çağrı işareti ile Giresun sahil kenarında katıldığımız Contest’ten kazandığımız ödülü görmektesiniz, kıta 1.si olduk. Aynı zamanda Contest rekorlar kitabında Asya kıtası Dünya rekorunun yeni sahibi olduk.

TC7G
cq wpx rtty 1

DXpedition ve yarışmaya etkileri

Farklı bir ülkeye giderek, çağrı işareti alarak, belli bir süre zarfında yapılan telsiz aktivitesine DXpedition adı verilir. Contest takımları, amatör telsizcilerin az olduğu hatta hiç olmadığı ülkelere giderek DXpedition yapar. Örneğin J28OO çağrı işaretli Darko, 2012 yılında CQ WW WPX CW Contest’e katılmak için 6O3A çağrı işareti ile Somali’de yarışmaya katılmıştır. Aşağıda DXpedition’a ait QSL kart fotoğrafı yer almaktadır.

6O3A qsl kart

Ben de 2018 yılında CQ WPX RTTY için Gürcistan’a gidip DXpedition yaptım. Amacım, RTTY yarışmasında Gürcistan’dan katılım olmaması, DXCC ülkesi olması ve bu sayede Gürcistan band Dünya rekoru kırmak, aynı zamanda diğer amatörlere DXCC kazandırmaktı. Bunu başarmış oldum. Yarışmaya katkısı, +1 ülke (DX) ve 300 QSO olmuştur.

4lta7aof

Yarışma esnası

Yarışma kurallarında başlangıç ve bitiş saatleri yazmaktadır. Bu saatler UTC evrensel zamandır. Türkiye UTC+3 kullanmaktadır. Yarışma UTC 00.00’da başlıyorsa, Türkiye’deki radyo amatörü yarışmaya gece saat 03.00’da başlamaktadır. Bilgisayar programlarının olmadığı geçmiş yıllarda görüşmeler(log) kağıda tutulup, yarışma komisyonuna posta yolu ile gönderilmiştir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayar programları kullanılmaya başlanmıştır. Görüşme kayıtlarınızı, aldığınız ve verdiğiniz numaraları kaydetmek için kullandığımız programlardan bahsedeceğim.

1- AAtest.

Benimde yarışmalarda kullandığım AAtest programı çok az yer kaplayan bu program, bir çok yarışmayı destekliyor. Programı indirmek için link. Programı .zip dosyasından çıkardıktan sonra AATest2.exe programını açalım. Config’e tıklayıp, station’ı seçelim. Açılan ekranda istasyon bilgilerimizi gireceğiz.

istasyon bilgileri

Çağrı işaretimizi, hangi kategoride yarışmaya katılacağımızı, mod, güç, band bilgilerini giriyoruz. Program Country, ITU, CQ ve Cont otomatik doldurur. Konumunuzu bilmiyorsanız aprs.fi sitesine girip olduğunuz yeri bulunuz. Mouse’u konumuzun üzerine getirip, sol üstten Locator numaranızı öğrenebilirsiniz.

locator

Config’e tekrar tıklayarak contest’i seçiniz.

cq ww wpx aatest

Contesti seçtikten sonra alt kısımda yer alan 10 minutes rule yani 10 dakika kuralını işaretliyoruz. Bunun sebebi, bandı değiştirip görüşme yaptıktan sonra 10 dakika beklememizi hatırlatması içindir. Çağrı işaretlerini yazdığımızda, bu çağrı işaretinin hangi ülkeye ait olduğunu öğreniriz. Yarışma kurallarına göre RST + CQ Zone numarası verilecekti. Contest programı bunu bildiği için görüştüğünüz istasyonun çağrı işaretini girdiğinizde size vermesi gereken numara otomatik olarak çıkar. İstisnalar olabilmektedir. Aldığınız numarayı karşılaştırarak kontrol ediniz. Seri numarası verilen yarışmalarda 002,018,034 gibi aldığınız numaraları kendiniz elle girmelisiniz.

ta2iruÖrnek bir görüşme videosu ekliyorum.

Görüştüğünüz istasyon ile tekrar aynı bandda görüşemezsiniz. Bu yüzden program size kırmızı arka plan ile uyarı vermektedir. Previous QSO penceresinde hangi bandda, ne zaman görüşme yaptığınızı görebilirsiniz.

ta2iru hata 1

Görüştüğünüz kişiler “Contest QSO list” penceresinde görüntülenmektedir.

contest qso list

Görüştüğünüz bir contest istasyonunu spotlamak isterseniz Contest QSO list penceresinde QSO kaydına sağ tıklayarak Send to cluster tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Yanlış kaydettiğiniz QSO’ları silmek için Delete QSO tuşunu seçiniz.

Contest qso listesi 1

QSO’yu düzeltmek için görüşme kaydının üzerine iki kez tıklayınız veya sağ tıklayarak “Edit QSO” seçeneğine seçebilirsiniz. Açılan düzenleme penceresinde çağrı işareti, tarih, saat, band, mod, rapor ve numara düzeltmelerini yapabilirsiniz.

edit qso

Yarışma sırasında QRM, QSB gibi gürültü veya sinyal dalgalanması durumları görülebilmektedir. Uzak ülke(DX) ile görüşürken çağrı işaretinin bir kısmını anlayıp, bir kaç harfini anlamayabilirsiniz. Calls penceresi bu konuda yardımcı olabiliyor.

Eğer, J69MV çağrı işaretinin J69M kısmını anlayıp son harfini anlayamadınız ve anlamaya çalışırken süre kaybediyorsunuz. Calls ekranında çıkan çağrı işaretleri, daha önceden yarışmaya katılan radyo amatörleridir. Program size bu noktada çağrı işaretlerini göstererek yardımcı olmaya çalışmaktadır.

calls

Multipliers penceresi, görüştüğünüz ülke ve zone yani kazandığınız çarpanları göstermektedir.

multi

Yarışma istatistikleri ise contest statistic ekranında gösterilmektedir.

contest static

DXspotları yani hangi amatörün hangi frekansta çalıştığını takip etmek için Telnet Cluster penceresini kullanabilirsiniz. Connected tuşuna basıp çağrı işaretinizi girmeniz yeterli olacaktır.

telnet cluster

Yarışma bitiminde log kayıtlarını .cbr (cabrillo) formatında göndermemiz gerekmektedir. Reports’a tıklayıp Cabrillo seçeneğini seçiniz. Açılan pencerede gerekli yerleri dolduralım.

cabrillo 1

Buradaki location’ı DX olarak işaretliyoruz. Amerika tarafından düzenlenen bu yarışmada biz uzak ülke(DX) konumundayız. Kategori, cihaz kategorisi, assisted, band, güç ve mode seçeneklerini işaretledikten sonra club veya dernek üyeliğiniz var ise yazabilirsiniz. Adresinizi ve e-mail adresinizi girdikten sonra Soapbox bölümüne mesajınızı bırakabilirsiniz. Bıraktığınız mesajlar www.cqww.com/soapboxcw.htm adresinde yayınlanmaktadır.

Yarışmaya Rookie yani çaylak kategorisinde katılan radyo amatörleri buraya çağrı işaretlerini aldıkları tarihi yazmaları gerekmektedir.

rookie

Eğer bir contest takımı olarak yarışmaya katılıyorsanız, Operators kısmına bireysel çağrı işaretlerinizi yazmanız gerekmektedir. Yani, TC7G özel çağrı işareti ile yarışmaya katılan contest takımı, operators kısmına TA7AOF, TA7AZC gibi kendi çağrı işaretlerini yazmalıdırlar.

operatorss

Cabrillo penceresinde generate tuşuna tıklayarak açılan pencerede son kez log kayıtlarını kontrol ediniz ve sol üst köşedeki kaydet butonuna tıklayınız.

report preview 1

Oluşturdunuz .cbr dosyasını yarışma kurallarında belirtilen internet ortamına kolaylıkla yükleyebilirsiniz. Eğer katıldığımız yarışma e-mail ile logları alıyorsa, mail gönderirken konu kısmına çağrı işaretinizi yazınız. Dosyayı ek olarak ekleyip mailinizi gönderdiğinizde yanıt maili alacaksınız. Hatalı bir durum olursa yanıt mailinde size sebebini belirteceklerdir.

Log kayıtlarınızı e-qsl ,LoTW, qrz.com, clublog gibi İnternet ortamında tutuyorsanız .cbr formatını bazıları kabul etmeyebiliyor. AAtest programında .adif formatında loglarımızı tekrar almak için Files > export to adif seçeneğine tıklayınız. Ardından kaydedeceğiniz yeri seçtikten sonra .adif dosyanızı tüm sitelere yükleyebilirsiniz. Yarışmalarda gönderilen loglara göre ön sonuç yayınlanır. Ön sonuçlara göre 2. olan biri, gerçek sonuçlar açıklandığında 4. olabilir. Bunun sebebi, ön sonuçlar tüm tuttuğumuz logların doğru olduğu varsayılarak program tarafından hesaplanan puanlara göre açıklanmaktadır. Puanlarınızın azalma sebepleri;

 • Görüştüğünüz istasyonlardan birisi veya siz çağrı işaretini, numarayı yanlış almış olabilirsiniz.
 • Karşı istasyon logları yarışma komünitesine göndermemiş olabilir.
 • Aynı bandda iki kez (duplicate) QSO yapmış olabilirsiniz.

DXspot takibi, DXsummit.fi

Amatör telsizcilerin, diğer telsiz operatörlerinin hangi frekansta olduklarını belirtmesine spot adı verilir. DXspot ise uzak mesafe ülkeleri belirtir. Ben, arayüzü ve kullanımı oldukça basit olduğu için dxsummit.fi sitesini kullanıyorum. DXwatch, DXheat, DXspots, reversebeacon gibi alternatif siteler bulunmaktadır.

dxsummit 1

Giriş ekranında bizi sürekli güncellenen bir spot ekranı karşılıyor. İlk spota bakarak inceleme yapalım. 

IK1PMR istasyonu – 14.087 frekansında – TI8II istasyonu ile – saat 16.59 (UTC) da- görüşme yapmış ve spotlamış.

Bilgi (info) kısmına genellikle “TNX QSO, 73!”, RTTY, BPSK31.. gibi görüşme modları, yazılabilir. Örneğin, bir DX istasyonu Tanzania ile 2 farklı bandda görüşme yaptınız. 3. bandda da görüşme yapmak istiyorsunuz. “Pse 20M band on air” gibi basit bir cümle ile spot atarsanız, sayfayı takip eden istasyon sizin için frekans değiştirebilmektedir. Son olarak DX istasyonunun yani spotlanan istasyon TI8II hangi ülkeye ait ise o ülkenin ismi spotta yer almaktadır. Sadece CW modlarda, RTTY modlarda, anteninize uygun olan bandlarda çalışan istasyonları görmek için sitede yer alan filtreleme sistemini kullanabilirsiniz. Üzerine tıkladığınız seçeneklere göre filtreleme yapılabilmektedir.

dxsummit filtre

Yukarıdaki fotoğrafta 7MHz ve 14MHz frekanslarında, Phone yani SSB mikrofon ile görüşme yapan istasyonları görebilmek için filtreleme yapıldığı gözükmektedir. Spot atmak için görüşme yapmanıza gerek yoktur. Duymanız yeterlidir. Spot atmak için sitenin sağ tarafında yer alan “Share a spot” kısmını kullanıyoruz.

share a spot

TA7AOF (benim istasyonum), 14.270 MHz’de TA2IRU istasyonunun çalıştığını belirttim ve bilgi kısmına da görüşme(QSO) yaptığımı belirttim. Share tuşuna basarak spot gönderebilirsiniz. Hemen ana sayfada yenilenen spot sayfasında spotunuzu görebilirsiniz.

Propagation Now

Sitenin sağ tarafında propagasyon durumunu görebilirsiniz. Poor, bandın kötü olduğunu ve sağlıklı görüşme yapılamadığını belirtir.

 • Fair: Bandın orta şartlarda açık olduğunu, görüşme yapılabileceğini belirtir.
 • Good: Bandın açık olup, güzel görüşme yapılabileceğini belirtir.

 

propagation now

Son olarak en çok kullanılan “Search” kısmından bahsedelim.

SEARCH 2

Ülke prefixleri (TA, HR, DL.. gibi) , çağrı işaretleri yazarak filtreleme yapabilirsiniz. Asiatic Turkey seçerseniz TA1 Avrupa olarak gözüktüğü için hariç tutulur. Yukarıdaki filtrelemeye göre, Türkiye (Asya), Filipinler ve T88HZ istasyonuna ait spotları arama yaptığı gözükmektedir. Seçimleri yaptıktan sonra kaç tane spot görüntülemek istediğinizi seçiniz.(10-20-30..). Ardından Refresh Spots tuşuna basarak spotları görüntüleyebilirsiniz.

Contest ve DX avcılığı

Yarışmalarda havaya çıkan DX istasyonlarını DXspotlardan hangi frekansta olduğunu öğrenerek görüşme yapabilirsiniz. DX kuralları vardır. Türkçeleştirmiş olduğum maddeleri aşağıda sıraladım.

1-Dinleyeceğim, dinleyeceğim ve tekrar çağırmadan önce dinleyeceğim.
2-Sadece, DX istasyonunu düzgün şekilde anlayabilirsem çağrı yapacağım.
3- DXspotlara güvenmeyeceğim ve çağrı yapmadan önce, DX istasyonundan emin olacağım.
4- DX istasyonuna ve çağrı yapanlara engel olmayacağım. DX frekansında veya QSX yuvasında asla Tune yapmayacağım.
5-Ben çağrı yapmadan önce başka bir amatör ile devam eden görüşmeyi bitirmesi için DX istasyonunu bekleyeceğim.
6- Her zaman çağrı işaretimin tamamını gönderirim. TA7AOF ise TA7AOF şeklinde. “Tangon- Alfan- Seven… Tangon- Alfan- Seven..” şeklinde çağrı yapılmamalı. Çağrı işaretinin tamamı söylenmelidir.
7-Çağrı yapacağım ve makul bir süre dinleyeceğim. Sürekli çağrı yapmayacağım.
8-DX operatörü benimkini değil, başka bir çağrı işaretini çağırdığında ben çağrıyı durduracağım.
9- DX operatörü benimkine benzemeyen bir çağrı işaretini sorguladığında çağrıyı durduracağım. Örneğin “DL4.. DL4.. again again..” diyorsa çağrı yapılmamalıdır. “TA station again?” derse çağrıya devam edebilirsiniz.
10-DX istasyonu benimkinden farklı coğrafi bölgeleri istediğinde çağrı yapmayacağım. (Örneğin: “CQ NA” derse sadece Kuzey Amerika’ya çağrı yapıyordur)
11-DX operatörü beni çağırdığında, çağrı işaretimi yanlış kopyaladığını düşünmediğim sürece tekrar çağrı kodumu tekrarlamayacağım.
12-Ne zaman temas kurarsam, minnettar olacağım.
13-Ben diğer radyo amatörlerine saygılı olacağım ve onların saygısını kazanmak amacıyla saygılı davranacağım.

HRDlog kullanımı

HRDlog

Bu sitede spot takibi yerine anlık yapılan QSO’ları detayları ile birlikte görebilirsiniz. Aynı zamanda havada olan dxpedition istasyonları da ayrı bir pencerede gözükmektedir. Hangi bandın açık veya kapalı olmasını sitede yer alan aşağıdaki grafikten görebilirsiniz.

propagation nows

Yapılan son görüşmelerin nereden nereye olduğunu, Dünya haritasında bandları renk renk sınıflandırılmış şekilde görebilirsiniz. Sol üst köşedeki 60-15-5 Seçenekleri dakika cinsinden yapılan son QSO ları sınıflandırmak içindir.

son qso

Contest için yardımcı ekipmanlar

İyi bir yarışma derecesi hedefleyenler için yedek kurulu anten ve telsiz olmazsa olmazlardandır. Tuner, cihaz ve anten arasındaki SWR uyumunu sağlamaktadır. HF AMPLIFIER, yarışmaya yüksek watt (HIGH) kategoride katılanlar için olmazsa olmazdır. Cihazdan çıkan 100W’ı, 400W veya çok daha fazlasına çıkartarak(yarışma kuralları göz önüne alınarak) görüşme yapabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken şey, anteninizin kaç kW’a kadar dayanıklı olmasıdır. Kendi evimde kullandığım Vertikal Diamond CP-6 anteni, 200W’a kadar kullanılabilmektedir.

Mors yarışmasında ortalama 500 QSO yapan bir istasyon için maniple kullanmak oldukça yorucudur. Bu nedenle bilgisayarlar kullanılmaktadır. Gönderme için N1MM Programını kullanabilirsiniz. Dinleme için kulağınız ile dinleme yapmalısınız. Bilgisayarları gönderme yapmak için kullanabilirsiniz. CQ TEST TA7AOF k.

Band filtreleri

Multi operatör istasyonlarda bandlar arası sinyal sarkması, baskı olmaması için band-pass filter kullanılmalıdır.

Birden fazla anten kullanan contest istasyonları, cihazın arka tarafındaki anten girişinden sürekli sök tak yapmamak için aşağıdaki fotoğrafta yer alan aparatı kullanmaktadırlar. Tek tuşla istediğiniz anteni seçebilirsiniz.

connector 2

Dinleme ve gönderme için farklı anten kullanan contest istasyonları vardır. Örneğin, dinlemesi iyi olup göndermesi kötü olan bir anteni RX için kullanıp, dinlemesi kötü göndermesi iyi olan anteni TX için kullanabilirsiniz. Bunun için cihazının çift anten girişine sahip olması gerekmektedir. Çift anten kullananlar için anten değiştirme aparatı aşağıdaki fotoğraftaki gibidir. Üst taraf dinleme antenleri, alt taraf ise gönderme antenleri içindir.

gönderme alma anten switchi

Ayak pedalları, SSB (sesli) yarışmaya katılanlar için büyük kolaylık sağlamaktadır. Bir eliniz ile mikrofonu tutmak yerine, ayağınızı kullanarak gönderme (PTT) işlemi yapabilirsiniz.

ayak pedalı

Remote Keypad, Türkçe’de tuş takımı anlamına gelen bu alet ile cihaza kaydettiğimiz sesleri bir tuş ile gönderebiliriz. Cihazınızın ses kaydetme özelliği varsa açıp, hangi tuşa sesi kaydetmek istiyorsanız ona tıklayın. CQ çağrısı yapın ve çağrıyı bitirdiğinizde tekrar seçtiğiniz tuşa basın. Bu sayede her defasında mikrofon ile CQ çağrısı yapmak zorunda kalmadan tek tuş ile CQ çağrısı yapabilirsiniz. Fiyatları yaklaşık 60 Dolar civarındadır.

remote keypad

Dinleme için kulaklık, gönderme için masa mikrofonları hassasiyetlerinden dolayı tercih edilmektedir. Mikrofonlu kulaklıklar da, ayak pedalları ile kullanılabilmektedir.

Dijital mod yarışmalarına katılmak için bilgisayar-telsiz bağlantısı kurulması gerekmektedir. Bunun için bir arabirim almanız gerekmektedir. Son olarak anten rotorları, yagi(yönlendirilmiş) antenler için olmazsa olmazlardandır. 
rotor e1575564678339

Radyo amatörlüğünde yarışma (Contest) ile ilgili en çok merak edilenleri bu yazımızda bir araya getirmeye çalıştım. Anlaşılmayan hususları, dokümanın güncellenmesini veya biraz daha detay anlatılmasını istediğiniz bölümleri yorum kısmından yazabilirsiniz. Gelecek olan sorulara göre doküman güncellenecektir. Görüşmek üzere.


Not: Davetimi kırmayıp incelik gösteren ve ricam üzerine bu yazıyı kaleme alan Furkan kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Başarıların daim olsun. Ruha USLU (TA2IRU)

Beğen  4
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapılan Yorumlar ( 2 )